Tel.: 09 282 07 82
info@carbolt.be

 

 

 

Taalstoornissen

Wat bedoelen we met een taalstoornis?

Kinderen hebben een taalstoornis als het begrijpen of spreken van de taal zich al vanaf het prille begin opvallend trager of afwijkend ontwikkelt ten opzichte van leeftijdsgenootjes. Het gehoor, het zicht, de intelligentie en het taalaanbod zijn normaal of zijn niet de oorzaak van het taalprobleem.
Kinderen kunnen op verschillende taalgebieden moeilijkheden hebben. Zo kunnen ze bijvoorbeeld problemen hebben met het begrijpen en/of (uit)spreken van klanken, woorden en zinnen of met het voeren van gesprekken. De taalstoornis is bij elk kind anders. Wanneer er naast de taalproblemen ook nog moeilijkheden zijn op andere gebieden dan kan uw kind door ons team onderzocht en indien nodig behandeld worden.
 

Meer specifieke informatie over taalstoornissen vindt u op: www.kletsniet.nl en www.dysfasie.net.
 

Een voorbeeld: Jules, 3,5 jaar

Jules gaat sinds kort naar school. Hij is pas beginnen spreken toen hij tweeënhalf jaar was. Ook nu nog spreekt Jules meestal met één of twee woorden. Hij maakt nog bijna geen zinnetjes. Als de juf of zijn ouders hem niet begrijpen, wordt hij soms boos.

Jules kan wel eenvoudige opdrachtjes uitvoeren, maar meestal begrijpt hij niet goed wat volwassenen tegen hem zeggen.

Zijn ouders en juf merken op dat Jules in vergelijking met zijn leeftijds- genootjes veel zwakker scoort op taken waarbij de fijne motoriek een rol speelt. Moeder geeft aan dat Jules kleine voorwerpen zoals rozijntjes slecht kan oppakken. Hij laat ze vaak vallen.

Jules neemt meerdere bladzijden in één keer vast als hij in een boekje kijkt. Hij kan de bladzijden niet één per één omslaan. Als hij in de klas tekent, houdt hij zijn potlood vast met zijn hele hand en krabbelt wat op het blad.

Jules heeft in de klas en thuis veel begeleiding nodig. De ouders maken zich vooral zorgen om de Jules taal die zo moeizaam ontwikkelt.

 

Complexe leerstoornissen

Als een kind in vergelijking met klasgenootjes opvallend moeilijk tot lezen, spellen en/of rekenen komt, spreken we van een leerstoornis. De leerproblemen vallen vanaf het begin van de lagere school op. Ze blijven aanwezig ondanks voldoende leerkansen en hulp op school en thuis.
Het gehoor, het zicht en de intelligentie zijn normaal of zijn niet de oorzaak van het leerprobleem.

Elk kind met een leerstoornis is anders en reageert ook anders op de problemen die het heeft. Sommige kinderen kunnen goed omgaan met hun lees-, spellings- of rekenmoeilijkheden terwijl andere kinderen zich faalangstig, verdrietig of kwaad voelen. Leerstoornissen gaan niet vanzelf over en kunnen de persoonlijke en professionele kansen negatief beïnvloeden.

Wanneer er naast de leerproblemen ook nog moeilijkheden zijn op andere gebieden, kan uw kind door ons team onderzocht en indien nodig behandeld worden.

Meer specifieke informatie over leerstoornissen vindt u op: www.sprankel.be


Een voorbeeld: Jasper, 8 jaar

Jasper zit in het tweede leerjaar. Lezen en spellen zijn moeilijk voor hem. Hij blijft veel fouten maken tegen de tweeklanken eu/ui/uu en ook de b en d blijft hij fout lezen en schrijven. Hij slaagt er maar niet in om eenvoudige woordjes direct te herkennen. Als hij schrijft, laat hij vaak letters weg. Hij schrijft foute letters of zet ze op de verkeerde plaats. Zelfs getallen draait hij om. Zo schrijft hij 35 in plaats van 53 en omgekeerd.

Al van in de kleuterklas viel het op dat Jasper niet kon rijmen. Ook nu nog heeft hij het heel moeilijk om woorden in lettergrepen te klappen, een klank te herkennen in een woord of het woord te herkennen als de juf bijvoorbeeld zegt “wat is een s-t-oe-l?”

De juf geeft aan dat Jasper in de klas vaak storend is en steeds meer ruzie maakt op de speelplaats. Tijdens de turnles en knutselles bloeit Jasper open. Hij voetbalt als de beste en maakt prachtige knutselwerkjes.

Mama voelt dat het tijd is om hulp te zoeken voor Jasper.