Tel.: 09 282 07 82
info@carbolt.be

Wie zijn we?

We vormen een multidisciplinair team van artsen, orthopedagogen/ psychologen, logopedisten, ergotherapeuten, kinesitherapeuten en een maatschappelijk werker. Wij werken met u samen om de problemen te verminderen of te verhelpen.

We doen dit vanuit een gemeenschappelijke kijk op de moeilijkheden. Hierbij vinden wij een goede verstandhouding en communicatie met ouders en met andere betrokken diensten belangrijk.

De concrete samenstelling van het begeleidende team hangt af van de specifieke noden van uw kind.

Waarvoor kan u bij ons terecht?

Wij onderzoeken en behandelen kinderen en jongeren met beperkingen in hun dagelijkse leven thuis, op school, enz.
Meer bepaald gaat het over belemmeringen gebonden aan problemen zoals: 

 

Erkend centrum

Het centrum wordt erkend, gecontroleerd en gesubsidieerd door het Rijksinstituut voor Invaliditeit en Ziekteverzekering (RIZIV) en het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Wij krijgen de steun van de Provincie Oost-Vlaanderen.

Centrum voor ambulante revalidatie BOLT is erkend als multidisciplinair team door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.
Mensen met een handicap kunnen bij ons erkend multidisciplinair team (MDT) terecht voor het opmaken van het A-document en het motiveren van een concrete hulpvraag. Dit gebeurt op basis van gesprekken, verslagen en eventueel bijkomende onderzoeken. Als erkend MDT zijn we bevoegd om dit document over te maken aan de intersectorale toegangspoort van de Integrale Jeugdhulp.
De hulpverlening situeert zich op verschillende domeinen zoals zorg (begeleiding aan huis of verblijf en begeleiding in een voorziening en dit zowel voor minderjarigen als voor meerderjarigen), Persoonlijk Assistentie Budget (PAB) of individuele materiële bijstand (aanvullende uitrusting aan de woning, hulpmiddelen ter verbetering van de mobiliteit, hulpmiddelen bij communicatie, en meer). CAR BOLT is evenwel niet erkend als deskundige op vlak van IMB, maar we helpen u graag verder via gerichte doorverwijzing.

Indien u de hulp van ons multidisciplinair team wenst inzake uw zorgvraag, kan u vrijblijvend contact opnemen met onze contactpersoon:
Justine Deleersnyder
09/2820782
Justine.Deleersnyder@carbolt.be

 

 

 

Overeenkomst met RIZIV BOLT brochure