Tel.: 09 282 07 82
info@carbolt.be

Wij onderzoeken en behandelen kinderen en jongeren met beperkingen in hun dagelijkse leven thuis, op school, enz. Meer bepaald gaat het over belemmeringen gebonden aan problemen zoals: ADHD, autisme, gedragsproblemen, leerstoornissen, motorische stoornissen, taalstoornissen, verstandelijke beperking

Wat bieden we?

  • Een multidisciplinair onderzoek om de sterke en zwakke punten van uw kind in kaart te brengen
  • Een multidisciplinaire behandeling en begeleiding op maat van uw kind
  • Een nauwe samenwerking met ouders, school en de brede omgeving
  • Een behandeling met zo weinig mogelijk onderbreking

 

 

       _____________________________

CAR BOLT beschikt over een Privacy Policy en een Privacyverklaring. Deze kan steeds opgevraagd worden via mail naar info@carbolt.be.

Update Coronavirus 

In deze uitzonderlijke omstandigheden ten gevolge van de corona epidemie blijven we geopend en blijven we de zorg garanderen.

We moeten dit echter op een andere manier organiseren. We moeten een zorgvuldige afweging maken tussen de zorg die wenselijk is en het nemen van de nodige maatregelen om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

We zullen u regelmatig contacteren om de nodige afspraken te maken op welke manier we u en uw kind op een coronaveilige manier kunnen ondersteunen.

In geval u vragen hebt of in geval van specifieke of dringende noden m.b.t. uw revalidatieprogramma aarzel niet om ons te contacteren.

We zijn telefonisch bereikbaar op het nummer 09/282 07 82.

U kan ons ook via e-mail bereiken op info@carbolt.be. Graag in het onderwerp vermelden aan wie uw vraag gericht is. Op deze manier zijn wij permanent bereikbaar, ook bij afwezigheid van het personeelslid.

In ieder geval vragen wij u nooit naar CAR Bolt te komen indien u of één van uw huisgenoten ziekteverschijnselen vertoont (neusloop, keelpijn, hoesten, niezen, koorts).

Wij blijven beschikbaar voor jullie om ervoor te zorgen dat we samen deze uitzonderlijke periode op een goede manier kunnen aanpakken.

Kristof Carpentier 

Directeur CAR Bolt 

Wat doen we?

  • Uw kind alle ontwikkelingskansen bieden om zo goed mogelijk te functioneren thuis, op school en in de bredere omgeving.
  • De omgeving van uw kind sterker maken in het begrijpen van zijn specifieke noden, het aanpakken daarvan en het ondersteunen van zijn sterke kanten.
BOLT brochure