Tel.: 09 282 07 82
info@carbolt.be

Wij onderzoeken en behandelen kinderen en jongeren met beperkingen in hun dagelijkse leven thuis, op school, enz. Meer bepaald gaat het over belemmeringen gebonden aan problemen zoals: ADHD, autisme, gedragsproblemen, leerstoornissen, motorische stoornissen, taalstoornissen, verstandelijke beperking

Wat bieden we?

  • Een multidisciplinair onderzoek om de sterke en zwakke punten van uw kind in kaart te brengen
  • Een multidisciplinaire behandeling en begeleiding op maat van uw kind
  • Een nauwe samenwerking met ouders, school en de brede omgeving
  • Een behandeling met zo weinig mogelijk onderbreking

 

 

       _____________________________

CAR BOLT beschikt over een Privacy Policy en een Privacyverklaring. Deze kan steeds opgevraagd worden via mail naar info@carbolt.be.

Wat doen we?

  • Uw kind alle ontwikkelingskansen bieden om zo goed mogelijk te functioneren thuis, op school en in de bredere omgeving.
  • De omgeving van uw kind sterker maken in het begrijpen van zijn specifieke noden, het aanpakken daarvan en het ondersteunen van zijn sterke kanten.
BOLT brochure