Tel.: 09 282 07 82
info@carbolt.be

Wij onderzoeken en behandelen kinderen en jongeren met beperkingen in hun dagelijkse leven thuis, op school, enz. Meer bepaald gaat het over belemmeringen gebonden aan problemen zoals: ADHD, autisme, gedragsproblemen, leerstoornissen, motorische stoornissen, taalstoornissen, verstandelijke beperking

Coronavirus update

Doorstart CAR Bolt VZW


Beste zorggebruiker of ouder, beste collega, beste geïnteresseerde,


Na een periode waarbij wij onze activiteiten face à face dienden te beperken tot de dringende en essentiële interventies, willen wij als CAR onze gewone activiteit stap per stap opstarten. Dit doen wij in overeenstemming met de richtlijnen vanuit het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. Uiteraard blijven wij het huidige aanbod van therapie op afstand zoals bijvoorbeeld videobellen behouden.
Daarnaast zetten we in op het terug opstarten van de face à face therapie. Hierbij zullen wij intern alle noden van onze zorggebruikers of cliënten in kaart brengen om deze stap per stap op te starten. Hierbij zal ieder kind of zijn ouder spoedig gecontacteerd worden om naast de noden ook de mogelijkheden in kaart te brengen. U hoeft ons hiervoor niet te contacteren, dat doen wij zelf!

Als centrum hebben wij veel aandacht voor de richtlijnen qua bescherming en veiligheid. Alvast geven wij graag al een aantal algemene richtlijnen die van toepassing zijn:
• Kom enkel naar het centrum na een bevestigde afspraak. Datum en uur worden meegegeven. Het is belangrijk dit te respecteren. Kom niet te laat, maar ook niet te vroeg.
• Kom nooit naar Bolt als u ziektesymptomen heeft! Contacteer ons, maar contacteer zeker ook uw behandelende arts in dit geval.
• Wacht buiten voor de therapie. Een therapeut of andere medewerker zal u naar binnen begeleiden. Zonder begeleiding mag u niet in het gebouw rondlopen. Houd er rekening mee dat de therapeut een mondmasker zal dragen. Wij vragen u eveneens een mondmasker te dragen als u 12 jaar of ouder bent.
• Was u handen bij het binnenkomen met zeep of ontsmet ze met handalcohol. Dit is ter plekke aanwezig en de richtlijnen hangen uit.

Als multidisciplinair team blijven wij garant staan voor een doorgedreven opvolging met een behandelaanbod dat zoveel mogelijk tegemoet komt aan de individuele noden. We blijven met andere woorden alle therapievormen gebruiken die nodig zijn om de doelstellingen van de zorggebruikers te bereiken, hetzij vanop afstand hetzij hier in Bolt. Indien u nog vragen hebt, aarzel niet om ons te contacteren per telefoon of per mail. Alvast bedankt voor uw medewerking.

Vriendelijke groeten,

Het multidisciplinair team
 

Wat bieden en doen we?

Wat bieden we?

  • Een multidisciplinair onderzoek om de sterke en zwakke punten van uw kind in kaart te brengen
  • Een multidisciplinaire behandeling en begeleiding op maat van uw kind
  • Een nauwe samenwerking met ouders, school en de brede omgeving
  • Een behandeling met zo weinig mogelijk onderbreking

Wat doen we?

  • Uw kind alle ontwikkelingskansen bieden om zo goed mogelijk te functioneren thuis, op school en in de bredere omgeving.
  • De omgeving van uw kind sterker maken in het begrijpen van zijn specifieke noden, het aanpakken daarvan en het ondersteunen van zijn sterke kanten.

CAR BOLT beschikt over een Privacy Policy en een Privacyverklaring. Deze kan steeds opgevraagd worden via mail naar info@carbolt.be.

BOLT brochure